Puur a la Carte

Duurzaamheid & Green Key

Duurzaamheid
Omdat wij bewust omgaan met het milieu willen we verspilling voorkomen en gaan we daarom flexibel om met de menu’s die wij aanbieden. Het kan dus zijn dat een menu enigszins afwijkt van het menu wat wij op onze website publiceren en op de kaart die u te zien krijgt in ons restaurant. Er kunnen vanuit het oogpunt duurzaamheid, als u dat wenst, ook altijd kleinere porties worden gemaakt. Er kan ook kraanwater worden besteld én zijn er Foodiebags aanwezig. Zodat u, wanneer u uw gerecht niet meer op kunt, het mee naar huis kunt nemen. Zo kunt u er op een later tijdstip toch nog van genieten!

Green Key certificaat 

Puur à la Carte is in het bezit van een gouden Green Key certificaat. Dit betekent dat het restaurant voldoet aan alle normen die Green Key stelt. Green Key is het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de Horecabranche. Studenten van de Hotelmanagement opleiding zorgen ervoor dat het Green Key certificaat behouden kan worden. Ieder jaar is er opnieuw een keuring, waarbij een aantal personen het restaurant komt beoordelen. Zij controleren of we dat jaar wederom aan de normen voldoen. Hiermee willen we bereiken dat studenten en docenten leren hoe je duurzaam met producten om kunt gaan en hoe je een school duurzaam kunt laten draaien.

Restaurant Puur à la Carte, onderdeel van Scalda College voor Hotelmanagement en Gastronomie, voldoet aan de volgende afspraken in het kader van duurzaamheid / Green Key:

à Wij leveren een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van ons vak en de overdracht van onze kennis aan anderen die het vak willen leren.
à Wij informeren onze gasten en leveranciers dat we maatschappelijk verantwoord ondernemen.
à Wij maken transparante afspraken met gasten en leveranciers over de kwaliteit van onze product en hoe we de kwaliteit bewaken.
à Wij bepalen de sociale impact van onze diensten en beperken deze zo veel als mogelijk voor zover het een negatieve impact, zoals frauduleus handelen, intimidatie uitbuiting en kinderarbeid betreft.
à Wij bewaken zowel de continuïteit van onze onderneming als die van de werknemer en wij dragen zorg voor voorzieningen mochten we te maken krijgen met verlies van inkomsten.
à Wij leveren vrijwillig een bijdrage aan maatschappelijke doelen door giften en sponsoring en/of door vrijwilligerswerk.
à Wij werken continu aan het verminderen van de milieubelasting en het vergroten van het duurzame karakter van ons bedrijf.
à Wij werken continu aan het verbeteren van ons eigen inkoopproces en richten ons met name op goederen en diensten die duurzaam zijn, bij voorkeur voorzien van een milieu- duurzaamheids- en/of sociaal keurmerk.

www.greenkey.nl